CListCtrl::GetHoverTime

Dword GetHoverTime () const;

Dönüş değeri

Gecikme, önce seçili olan bir öğenin üzerine fare imlecini getirin gerekir milisaniye cinsinden döndürür. Dönüş değeri -1 sonra vurgulu zaman varsayılan vurgulama süresini ise,.

Açıklamalar

Bu üye işlev Win32 makro davranışını uygulayan Platform sdk içinde açıklandığı gibi ListView_GetHoverTime,.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl::SetHoverTime, CListCtrl::GetHotCursor

Index