CListCtrl::GetHotItem

int GetHotItem);

Dönüş değeri

Liste Görünümü denetiminin geçerli sıcak madde dizin.

Açıklamalar

Bu üye işlev Win32 makro davranışını uygulayan Platform sdk içinde açıklandığı gibi ListView_GetHotItem,.

Seçili öğenin ne zaman sıcak izleme (ve seçim vurgulu) etkin olarak sıcak madde tanımlanır.

Sıcak izleme etkinse, bir kullanıcının liste görünümü öğesi üzerinde durakladığında öğe etiketini otomatik olarak fare düğmesini kullanmadan highlited olduğunu.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl::GetHotCursor

Index