CListCtrl::GetHotCursor

Hcursor GetHotCursor)

Dönüş değeri

Liste Görünümü denetimi tarafından kullanılan geçerli sıcak imleç kaynak tanıtıcısını.

Açıklamalar

Bu üye işlev Win32 makro davranışını uygulayan Platform sdk içinde açıklandığı gibi ListView_GetHotCursor,.

İmleci, herhangi bir liste görünümü öğesi geçerken sıcak imleç, yalnızca vurgulama seçimi etkin olduğunda görünür görünür. Vurgulu seçim stil genişletilmiş lvs_ex_trackselect ayarlanarak etkinleştirilir.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl::SetHotCursor, CListCtrl::GetHotItem

Index