CListCtrl::GetHeaderCtrl

CHeaderCtrl * GetHeaderCtrl);

Dönüş değeri

Liste Görünümü denetimi tarafından kullanılan üstbilgi denetiminin bir işaretçi.

Açıklamalar

Bu üye işlev Win32 makro davranışını uygulayan Platform sdk içinde açıklandığı gibi ListView_GetHeader,.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHeaderCtrl

Index