CListCtrl::GetFirstSelectedItemPosition

Pozisyon GetFirstSelectedItemPosition () const;

Dönüş değeri

Yineleme veya nesne işaretçisini alımı için kullanılabilir bir Pozisyon değeri; Hiçbir öğe seçili ise, null.

Açıklamalar

Liste Görünümü denetimi ilk seçili öğenin konumunu alır.

Örnek

Aşağıdaki kod örneği bu işlevi kullanımı gösterilmiştir.

CListCtrl * pListCtrl (CListCtrl *) GetDlgItem(IDC_YOURLISTCONTROL); =
assert (pListCtrl! = null);

Pozisyon pos pList-gt; =GetFirstSelectedItemPosition();
Eğer (pos == null)
   TRACE0 ("hiçbir öğe seçildi! \n");
başka
{
   (pos)
   {
      int nItem = pList - > GetNextSelectedItem(pos);
      TRACE1 ("%d öğe seçili! \n", nItem);
      / / sen-ebil yapmak nItem burada kendi işleme
   }
}

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CImageList, CListCtrl::Get&NextSelectedItem

Index