CListCtrl::GetExtendedStyle

Dword GetExtendedStyle);

Dönüş değeri

Kullanımda listesi tarafından genişletilmiş stilleri bir arada denetim görüntüleyin. Bu genişletilmiş stilleri açıklayıcı bir listesi için bkz: Genişletilmiş liste görünümü stilleri konu Platform sdk.

Açıklamalar

Bu üye işlev Win32 makro davranışını uygulayan Platform sdk içinde açıklandığı gibi ListView_GetExtendedListViewStyle,.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl::SetExtendedStyle

Index