CListCtrl::GetEditControl

CEdit * GetEditControl ( ) const;

Dönüş değeri

Başarılı olursa; madde metni düzenlemek için kullanılan CEdit nesneye bir işaretçi Aksi takdirde null.

Açıklamalar

Liste görünümü öğesi'nın metni düzenlemek için kullanılan düzenleme denetimi ele alır.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl::EditLabel

Index