CListCtrl::GetCountPerPage

int GetCountPerPage ( ) const;

Dönüş değeri

Liste görünümünde veya rapor görünümü zaman dikey olarak görünür bir liste görünüm denetimi alanında uyan öğe sayısı.

Açıklamalar

Liste görünümünde veya rapor görünümü zaman dikey olarak görünür bir liste görünüm denetimi alanında uyan öğelerin sayısını hesaplar.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl::GetTopIndex

Index