CListCtrl::GetColumnWidth

int GetColumnWidth ( int nCol ) const;

Dönüş değeri

NCol tarafından belirtilen sütunun piksel cinsinden genişliği.

Parametreleri

nCol

Alınacak olan genişlik sütun dizini.

Açıklamalar

Rapor veya liste görünümünde sütunun genişliğini alır.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl::SetColumnWidth, CListCtrl::GetColumn

Index