CListCtrl::GetColumnOrderArray

bool GetColumnOrderArray (LPINT piArray, int iCount = -1);

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi takdirde sıfır.

Parametreleri

piArray

Liste Görünümü denetimi sütunlarda dizin değerlerini içerecek bir tampon için işaretçi. Arabellek sayısı sütunları liste görünüm denetimi içerecek büyüklükte olması gerekir.

iCount

Liste Görünümü denetimi sütun sayısı. Bu parametre -1 ise, sütun sayısını otomatik olarak çerçeve tarafından alınır.

Açıklamalar

Bu üye işlev Win32 makro davranışını uygulayan Platform sdk içinde açıklandığı gibi ListView_GetColumnOrderArray,.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl::SetColumnOrderArray

Index