CListCtrl::GetColumn

bool GetColumn ( int nCol, lvcolumn * pColumn ) const;

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi takdirde sıfır.

Parametreleri

nCol

Alınacak olan öznitelikleri olan sütun dizini.

pColumn

Adres, bir almak için bilgileri belirtir ve sütun hakkında bilgi almasını lvcolumn yapısı. Maske üye almak için hangi sütun özniteliklerini belirtir. Maske üye lvcf_text değerini belirtir, pszText üye öğe metnini alır Arabellek adresi içermeli ve cchTextMax üye arabelleğinin boyutunu belirtmeniz gerekir.

Açıklamalar

Liste görünümünde denetimin sütun özniteliklerini alır.

lvcolumn yapısı hakkında rapor görünümünde bir sütunu bilgi içerir.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl::SetColumn, CListCtrl::GetColumnWidth

Index