CListCtrl::GetCheck

bool GetCheck (int nItem ) const;

Dönüş değeri

Sıfır olmayan öğe seçiliyse, aksi takdirde 0.

Parametreleri

nItem

Liste denetimi öğesi sıfır tabanlı dizin.

Açıklamalar

Bu üye işlev Win32 makro davranışını uygulayan Platform sdk içinde açıklandığı gibi ListView_GetCheckState,.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl::SetCheck

Index