CListCtrl::GetCallbackMask

UINT GetCallbackMask ( ) const;

Dönüş değeri

Liste görünümünde denetimin geri arama maskesi.

Açıklamalar

Liste Görünümü denetimi için geri arama maskesi alır.

Liste görünümü öğesi olan bir "geri çağırma öğesi" ise uygulama — denetim yerine — metin, simge veya her ikisini de saklar. Bir liste görünüm denetimi bu öznitelikler için depolayabilir, ancak uygulamanız zaten bu bilgilerin bazıları tutuyorsa geri arama öğeleri kullanmak isteyebilirsiniz. Geri arama maskesi hangi öğenin durumu bit uygulama tarafından korunur belirtir ve belirli bir madde yerine tüm denetimi uygular. Geri arama maskesi, varsayılan olarak, Denetim tüm madde devletlerin izler anlamı sıfırdır. Uygulama geri arama öğeleri kullanır ya da sıfır geri maskesini belirtir, liste görünümü öğesi özniteliklerini isteğe bağlı sağlamanız mümkün olmalıdır.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl::SetCallbackMask

Index