CListCtrl::GetBkImage

bool GetBkImage (LVBKIMAGE * plvbkImage ) const;

Dönüş değeri

Döner başarılı olursa sıfır veya sıfıra aksi.

Parametreleri

plvbkImage

Liste Görünümü geçerli arka plan görüntüsü içeren bir LVBKIMAGE yapısını gösteren bir işaretçi.

Açıklamalar

Bu üye işlev Win32 makro davranışını uygulayan Platform sdk içinde açıklandığı gibi ListView_GetBkImage,.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl::SetBkImage

Index