CListCtrl::FindItem

intFindItem (LVFINDINFOpFindInfo, intnStart= -1) const;

Dönüş değeri

Başarılıysa öğe veya aksi -1.

Parametreleri

pFindInfo

İşaretçi bir için Aranacak öğe hakkında bilgi içeren LVFINDINFO yapısı.

nStart

Dizin arama başlamak için öğeyi veya baştan başlamak için -1. NStart -1 değerine eşit değilse, nStart maddenin arama dışlandı.

Açıklamalar

Liste görünümü öğesi özellikleri belirtilen için arama yapmak için bu işlevi kullanın.

PFindInfo parametresi arama yapmak için liste görünümü öğesi için kullanılan bilgileri içeren bir LVFINDINFO yapısını işaret eder.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl::SortItems

Index