CListCtrl::EnsureVisible

bool EnsureVisible ( int nItem, bool bPartialOK );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi takdirde sıfır.

Parametreleri

nItem

Dizin görünür olması için liste görünümü öğesi.

bPartialOK

Kısmi görüş kabul edilebilir olup olmadığını belirtir.

Açıklamalar

Liste görünümü öğesi en azından kısmen görünür olmasını sağlamak için bu işlevini çağırın. Liste Görünümü denetimi, gerekirse kaydırılır. BPartialOK parametresi sıfırdan farklı ise, maddeyi kısmen görünmüyorsa oluşur hiçbir kaydırma.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl::Scroll

Index