CListCtrl::EditLabel

CEdit * EditLabel ( int nItem );

Dönüş değeri

Başarılı olursa; madde metni düzenlemek için kullanılan CEdit nesneye bir işaretçi Aksi takdirde null.

Parametreleri

nItem

Düzenlenecek olan liste görünümü madde dizin.

Açıklamalar

LVS_EDITLABELS pencere stili olan bir liste görünüm denetimi etiketlerini yerinde düzenlemek kullanıcı sağlar. Odaklanılan öğe etiketini tıklatarak düzenleme kullanıcı başlar.

Belirtilen liste görünümünde öğenin metnini yerinde düzenlemeye başlamak için bu işlevi kullanın.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl::GetEditControl

Index