CListCtrl::DrawItem

sanal void DrawItem ( LPDRAWITEMSTRUCT lpDrawItemStruct );

Parametreleri

lpDrawItemStruct

Gerekli çizim türü hakkında bilgi içeren bir DRAWITEMSTRUCT yapısını uzun bir işaretçi.

Açıklamalar

Sahibi tarafından çizilen liste görünüm denetimi değişiklikleri görsel yönünü zaman çerçevesi tarafından çağrıldı. İtemAction üyesi DRAWITEMSTRUCT yapısını tanımlayan gerçekleştirilecek çizim eylemi.

Varsayılan olarak, bu üye işlev hiçbir şey yok. Sahip çizim CListCtrl nesne çizim uygulamak için bu üye işlevi geçersiz kılma.

Uygulama bu üye işlev sonlandırır önce lpDrawItemStruct içinde sağlanan görünen içerik için seçilen tüm grafik aygıt arabirimi (GDI) nesneleri geri yüklemelisiniz.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CWnd::OnDrawItem

Index