CListCtrl::DeleteItem

bool DeleteItem ( int nItem );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi takdirde sıfır.

Parametreleri

nItem

Silinecek öğeyi dizinini belirtir.

Açıklamalar

Liste Görünümü denetimi bir öğeyi silmek için bu işlev çağrısı.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl::InsertItem, CListCtrl::DeleteAllItems

Index