CListCtrl::DeleteColumn

bool DeleteColumn ( int nCol );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi takdirde sıfır.

Parametreleri

nCol

Silinecek dizin sütun.

Açıklamalar

Liste Görünümü denetimi bir sütun silmek için bu işlev çağrısı.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl::InsertColumn, CListCtrl::DeleteAllItems

Index