CListCtrl::DeleteAllItems

bool DeleteAllItems ( );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi takdirde sıfır.

Açıklamalar

Liste Görünümü denetimi tüm öğeleri silmek için bu işlev çağrısı.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl::InsertItem, CListCtrl::DeleteItem

Index