CListCtrl::CreateDragImage

CImageList * CreateDragImage ( int nItem, LPPOINT lpPoint );

Dönüş değeri

Bir işaretçiyi sürükleyin görüntü listesine başarılı olursa; Aksi takdirde null.

Parametreleri

nItem

Oluşturulacak olan sürükleyin görüntü listesi olan öğenin dizini.

lpPoint

Adres, bir görüntünün sol üst köşedeki başlangıç konumunu alır noktası yapısı görünümünde koordinatları.

Açıklamalar

NItemtarafından belirtilen maddenin bir sürükleme resmi listesi oluşturmak için bu işlevini çağırın. CImageList nesnesi kalıcı ve bittiğinde silmeniz gerekir. Örneğin:

CIm&ageList * pImageList MyListCtrl.CreateDragImage (nItem, amp; noktası); =
   ...
   ...
   pImageList Sil

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CImageList, CListCtrl::GetImageList

Index