CListCtrl::Create

bool Oluştur ( dword dwStyle, const RECT& rect, CWnd * pParentWnd, UINT nID );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi takdirde sıfır.

Parametreleri

dwStyle

Liste denetimin stilini belirtir. Liste denetimi stiller birleşimini denetime uygulanır. Olası stiller listesi için açıklamalar bölümüne bakın.

rect

Liste denetimin boyutunu ve konumunu belirtir. Bir CRect nesnesi olabilir ya da bir rect yapısı.

pParentWnd

Liste denetimin üst pencere, genellikle bir CDialogbelirtir. null olmamalıdır.

nID

Liste denetimin kimliğini belirler.

Açıklamalar

Bir CListCtrl iki adımda oluşturun. İlk kurucusunu, sonra liste görünüm denetimi oluşturur ve CListCtrl nesnesine ekler oluşturma, çağrı.

DwStyle parametresi aşağıdaki değerleri birleşimi olabilir:

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl::CListCtrl

Index