CListCtrl::CListCtrl

CListCtrl ( );

Açıklamalar

Bir CListCtrl nesnesi oluşturur.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl::Create

Index