CListCtrl::Arrange

bool Yerleştir ( UINT nCode );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi takdirde sıfır.

Parametreleri

nCode

Hizalama stil öğeleri belirtir. Aşağıdaki değerlerden biri olabilir:

Açıklamalar

Bir ızgara üzerinde hizalı bir simge görünümü öğeleri konumlandırmak için bu işlevini çağırın. Hizalama stil nCode parametresi belirtir.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl::EnsureVisible

Index