CListCtrl::ApproximateViewRect

CSize ApproximateViewRect (CSize sz CSize (-1, -1) = int iCount = -1) const;

Dönüş değeri

Yaklaşık genişlik ve yüksekliği piksel cinsinden öğeleri görüntülemek için gerekli içerir CSize nesnesi.

Parametreleri

sz

Denetimin piksel önerilen boyutları. Boyut belirtilmezse, geçerli genişlik veya yükseklik değerleri kontrol çerçeve kullanır.

iCount

Denetimde görüntülenecek öğe sayısı. Bu parametre -1 çerçevesinde toplam öğe sayısı şu anda denetiminde kullanır.

Açıklamalar

Bu üye işlev Win32 makro davranışını uygulayan Platform sdk içinde açıklandığı gibi ListView_ApproximateViewRect,.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl::GetViewRect

Index