CListBox::SetTopIndex

int SetTopIndex ( int nIndex );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa, ya da bir hata oluşursa, lb_err.

Parametreleri

nIndex

Liste kutusu öğesi sıfır tabanlı dizin belirtir.

Açıklamalar

Bir özel liste kutusu öğesi görünür olmasını sağlar.

Sistem liste kutusunda, liste kutusunun üstündeki nIndex tarafından belirtilen maddenin görünür veya maksimum kaydırma aralığın üst sınırına kadar kayıyor.

CListBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CListBox::GetTopIndex, LB_SETTOPINDEX

Index