CListBox::SetSel

int SetSel ( int nIndex, bool bGüvenlik = gerçek );

Dönüş değeri

Bir hata oluşursa, lb_err.

Parametreleri

nIndex

Sıfır tabanlı dizin ayarlamak için dize içerir. –1, Seçime eklenir ya da bGüvenlik değeri bağlı tüm dizeleri kaldırıldı.

bGüvenlik

Seçimi nasıl belirtir. BGüvenlik doğruysa,dize işaretli ve vurgulanmış; yanlışvurgulama kaldırılır ve dize artık seçilir. Belirtilen dize seçilir ve varsayılan olarak vurgulanmış.

Açıklamalar

Çoklu seçim liste kutusu içinde bir dize seçer.

Bu üye işlevi yalnızca çoklu seçim liste kutuları kullanın.

CListBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CListBox::GetSel, lb_setsel

Index