CListBox::SetLocale

LCID SetLocale ( LCID nNewLocale );

Dönüş değeri

Bu liste kutusu için önceki yerel ayar tanıtıcısını (LCID) değeri.

Parametreleri

nNewLocale

Yeni yerel ayar tanıtıcısı (LCID) değeri liste kutusu için ayarlamak için.

Açıklamalar

Bu liste kutusu için yerel ayar tanıtıcısını ayarlar. SetLocale olarak değil, varsayılan yerel sistemden elde edilir. Bu sistem varsayılan yerel ayarlarını kontrol paneli kullanılarak değiştirilebilir Regional (ya da Uluslararası) uygulama.

CListBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListBox::GetLocale

Index