CListBox::SetItemHeight

int SetItemHeight ( int nIndex, UINT cyItemHeight );

Dönüş değeri

Dizin veya yüksekliği geçersiz ise lb_err.

Parametreleri

nIndex

Liste kutusunda öğeyi sıfır tabanlı dizin belirtir. Bu parametre, yalnızca liste kutusunu LBS_OWNERDRAWVARIABLE stil varsa kullanılır; Aksi halde 0 olarak ayarlanmalıdır.

cyItemHeight

Öğenin piksel cinsinden yüksekliğini belirtir.

Açıklamalar

Bir uygulama, liste kutusundaki öğelerin yüksekliğini ayarlamak için SetItemHeight üye işlevini çağırır. Liste kutusunu LBS_OWNERDRAWVARIABLE stil varsa, bu işlev nIndextarafından belirtilen maddenin yüksekliğini ayarlar. Aksi takdirde, bu işlev liste kutusunda tüm öğelerin yüksekliğini ayarlar.

CListBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CListBox::GetItemHeight, LB_SETITEMHEIGHT

Index