CListBox::SetItemDataPtr

int SetItemDataPtr ( int nIndex, void * pData );

Dönüş değeri

Bir hata oluşursa, lb_err.

Parametreleri

nIndex

Öğeyi sıfır tabanlı dizin belirtir.

pData

İşaretçiyi öğe ile ilişkilendirilecek belirtir.

Açıklamalar

Belirtilen öğe belirtilen işaretçi (void *) olmak üzere bir liste kutusundaki ilişkili 32-bit değerini ayarlar. Düz-se bile gibi öğeler eklendiğinde veya kaldırıldığında liste kutusunun içindeki öğe göreli konumu değişebilir bu işaretçiyi liste kutusunda yaşam için geçerli kalır. Dolayısıyla, öğenin dizin kutusu içinde değiştirebilirsiniz, ancak işaretçiyi güvenilir olarak kalır.

CListBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CListBox::SetItemData, CListBox::GetItemData, CListBox::GetItemDataPtr, LB_SETITEMDATA

Index