CListBox::SetItemData

int SetItemData ( int nIndex, dword dwItemData );

Dönüş değeri

Bir hata oluşursa, lb_err.

Parametreleri

nIndex

Öğeyi sıfır tabanlı dizin belirtir.

dwItemData

Öğe ile ilişkilendirilecek değeri belirtir.

Açıklamalar

Liste kutusunda belirtilen öğe ile ilişkili bir 32-bit değerini ayarlar.

CListBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListBox::SetItemDataPtr, CListBox::GetItemData, LB_SETITEMDATA

Index