CListBox::SetHorizontalExtent

void SetHorizontalExtent ( int cxExtent );

Parametreleri

cxExtent

Hangi liste kutusunda yatay kaydırılır piksel sayısını belirtir.

Açıklamalar

Genişliği ile bir liste kutusu yatay kaydırılır piksel cinsinden ayarlar. Yatay kaydırma çubuğu liste kutusunun boyutu bu değerden daha küçükse, liste kutusundaki öğelerin yatay kaydırma olacaktır. Liste kutusu olarak büyük veya bu değerden daha büyük ise, yatay kaydırma çubuğu gizlenir.

SetHorizo&ntalExtentçağrı yanıtlamak için liste kutusunu ws_hscroll style.nbsp ile tanımlanmış durumda olması gerekir;

Bu üye işlevi birden çok sütun liste kutuları için yararlı değildir. Birden çok sütun liste kutuları için SetColumnWidth üye işlev çağrısı.

CListBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CListBox::GetHorizontalExtent, CListBox::SetColumnWidth, LB_SETHORIZONTALEXTENT

Index