CListBox::SetCurSel

int SetCurSel ( int nSelect );

Dönüş değeri

Bir hata oluşursa, lb_err.

Parametreleri

nSelect

Seçilecek dize sıfır tabanlı dizin belirtir. NSelect 1, liste kutusundaki seçim için ayarlanır.

Açıklamalar

Bir dize seçer ve gerekirse görünüme kayar. Yeni dize seçili olduğunda, liste kutusunda önceden seçilen dizeden vurgulamak kaldırır.

Bu üye işlevi yalnızca tek seçim liste kutuları kullanın. Ayarlamak veya çoklu seçim liste kutusundaki seçimi kaldırmak için kullanılamaz.

CListBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp; lb_setcursel, CListBox::GetCurSel

Index