CListBox::SetColumnWidth

void SetColumnWidth ( int cxWidth );

Parametreleri

cxWidth

Tüm sütunların piksellerindeki genişliği belirtir.

Açıklamalar

Piksel sütunlu liste kutusu ( LBS_MULTICOLUM&N stiliyle oluşturulan) .nbsp tüm sütunların genişliğini ayarlar;

CListBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp; LB_SETCOLUMNWIDTH

Index