CListBox::SetCaretIndex

int SetCaretIndex ( int nIndex, bool bScroll = gerçek );

Dönüş değeri

Bir hata oluşursa, lb_err.

Parametreleri

nIndex

Öğeyi liste kutusunda odak dikdörtgenini almak için sıfır tabanlı dizin belirtir.

bScroll

Bu değer 0 ise, tümüyle görünene kadar madde kaydırılır. Eğer bu değer değil 0, madde kaydırılır bu en azından kısmen görünene kadar.

Açıklamalar

Bir uygulama, çoklu seçim liste kutusunda belirtilen dizin adresindeki öğesi odak dikdörtgenini ayarlamak için SetCaretIndex üye işlevini çağırır. Öğenin görünür değilse, bu görünüme kaydırılır.

CListBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CListBox::GetCaretIndex, LB_SETCARETINDEX

Index