CListBox::SetAnchorIndex

void SetAnchorIndex ( int nIndex );

Parametreleri

nIndex

Çapa olacaktır liste kutusu öğesi sıfır tabanlı dizin belirtir.

Açıklamalar

Çapa bir Genişletilmiş seçim başlamak için çoklu seçim liste kutusundaki ayarlar. Çoklu seçim liste kutusu içinde ilk veya son öğe bloğunda bitişik Seçili öğelerin çapa maddedir.

CListBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListBox::GetAnchorIndex

Index