CListBox::SelItemRange

int SelItemRange ( bool bGüvenlik, int nFirstItem, int nLastItem );

Dönüş değeri

Bir hata oluşursa, lb_err.

Parametreleri

bGüvenlik

Seçimi nasıl belirtir. BGüvenlik doğruysa,dize işaretli ve vurgulanmış; yanlışvurgulama kaldırılır ve dize artık seçilir.

nFirstItem

İlk öğeyi ayarlamak için sıfır tabanlı dizin belirtir.

nLastItem

Son öğeyi ayarlamak için sıfır tabanlı dizin belirtir.

Açıklamalar

Çoklu seçim liste kutusu içinde birden fazla ardışık öğeleri seçer.

Bu üye işlevi yalnızca çoklu seçim liste kutuları kullanın. Çoklu seçim liste kutusu tek bir öğe seçmek gerekirse — başka bir deyişle, nFirstIem nLastItem için eşit olup olmadığını — SetSel üye işlevi çağırın.

CListBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp; LB_SELITEMRANGE, CListBox::GetSelItems

Index