CListBox::ItemFromPoint

UINT ItemFromPoint (CPoint ptBOOL&bOutside) const;

Dönüş değeri

Pt içinde belirtilen noktaya en yakın öğenin dizini.

Parametreleri

pt

Hangi istemci alanı liste kutusunun sol üst köşesine göre belirlenen en yakın maddeyi bulmak gelin.

bOutside

Başvuru bir bool değişkenine pt pt istemci alanı liste kutusunun içinde ise yanlış liste kutusunun istemci alanı dışında ise, true olarak ayarlanır.

Açıklamalar

Liste kutusu öğesi ptiçinde belirtilen noktaya en yakın belirlemek için bu işlevini çağırın. Fare imlecini hareket üzerinde hangi liste kutusu öğesi belirlemek için bu işlevi kullanabilirsiniz.

&Notnbsp;  Win32 ileti yalnızca Windows 95, ItemFromPoint, LB_ITEMFROMPOINT çalıştığı olan Win32 ileti sarar da yalnızca Windows 95 ile çalışır.

CListBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CListBox::GetItemRect, LB_ITEMFROMPOINT

Index