CListBox::InsertString

int InsertString ( int nIndex, lpctstr lpszItem );

Dönüş değeri

Hangi dizesi eklenmiş konumu sıfır tabanlı dizin. Dönüş değeri lb_err ise, bir hata oluşur; dönüş değeri lb_errspace ise yeni dizesini depolamak yeterli alan mevcuttur.

Parametreleri

nIndex

Konum dizesini eklemek sıfır tabanlı dizin belirtir. Bu parametre –1 ise, dize listesinin sonuna eklenir.

lpszItem

Puan eklenecek boş sonlandırılmış dize.

Açıklamalar

Liste kutusuna bir dize ekler. AddString() üye işlevinden farklı olarak, InsertString bir liste sıralanmasını lbs_sort stiliyle neden olmaz.

CListBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CListBox::AddString, LB_INSERTSTRING

Index