CListBox::GetTopIndex

int GetTopIndex ( ) const;

Dönüş değeri

Başarılı olursa, liste kutusundaki ilk görünür öğe sıfır tabanlı dizin lb_err aksi.

Açıklamalar

İlk görünür öğeyi liste kutusunda sıfır tabanlı dizin alır. Başlangıçta, liste kutusunun üstündeki öğe 0 olduğunu, ancak liste kutusunda kaydırılır, başka bir öğe üstünde olabilir.

CListBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CListBox::SetTopIndex, LB_GETTOPINDEX

Index