CListBox::GetTextLen

int GetTextLen ( int nIndex ) const;

Dönüş değeri

Dize Sonlandırıcı boş karakter hariç bayt cinsinden uzunluğu. NIndex geçerli bir dizin belirtmiyor, dönüş değeri lb_err ise.

Parametreleri

nIndex

Dize sıfır tabanlı dizin belirtir.

Açıklamalar

Dize uzunluğunu bir liste kutusu öğesi alır.

CListBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CListBox::GetText, lb_gettextlen

Index