CListBox::GetText

int GetText ( int nIndex, lptstr lpszBuffer ) const;

void GetText ( int nIndex, CString& rString ) const;

Dönüş değeri

Sonlandırıcı boş karakter hariç dizenin uzunluğu (bayt cinsinden). NIndex geçerli bir dizin belirtmiyor, dönüş değeri lb_err ise.

Parametreleri

nIndex

Alınacak dize sıfır tabanlı dizin belirtir.

lpszBuffer

Dize alır arabellek işaret eder. Arabellek dize ve bir Sonlandırıcı boş karakter için yeterli boşluk olmalıdır. GetTextLen üye işlevini çağırarak, vaktinden dize boyutu belirlenebilir.

rString

CString nesnesine bir başvuru.

Açıklamalar

Liste kutusundan bir dize alır. String metin CString nesnesiyle bu üye işlevi ikinci formu doldurur.

CListBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CListBox::GetTextLen, lb_gettext

Index