CListBox::GetSelItems

int GetSelItems ( int nMaxItems, LPINT rgIndex ) const;

Dönüş değeri

Maddelerin gerçek sayısını arabellek yerleştirilir. Liste kutusunu bir tek seçim listesi kutusu dönüş değeri lb_err ise,.

Parametreleri

nMaxItems

Arabellekte yerleştirilecek olan madde numaraları olan seçili öğelerin sayısını belirtir.

rgIndex

Arabellek yeterince büyük tamsayıları nMaxItems tarafından belirtilen sayıda uzun işaretçi belirtir.

Açıklamalar

Çoklu seçim liste kutusundan seçili maddelerin madde numaralarını belirten tamsayı dizisi bir arabellek doldurur.

CListBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp; LB_GETSELITEMS

Index