CListBox::GetSelCount

int GetSelCount ( ) const;

Dönüş değeri

Liste kutusunda seçili öğe sayısı. Liste kutusunu bir tek seçim listesi kutusu dönüş değeri lb_err ise,.

Açıklamalar

Çoklu seçim liste kutusunda Seçili öğelerin toplam sayısını alır.

CListBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CListBox::SetSel, lb_getselcount

Index