CListBox::GetSel

int GetSel ( int nIndex ) const;

Dönüş değeri

Belirtilen öğe seçiliyse, pozitif bir sayı; Aksi halde 0 dır. Bir hata oluşursa, lb_err dönüş değeri olan.

Parametreleri

nIndex

Öğeyi sıfır tabanlı dizin belirtir.

Açıklamalar

Öğenin seçim durumunu alır. Bu üye işlev hem tekli ve çoklu seçim liste kutuları ile çalışır.

CListBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp; lb_getsel, CListBox::SetSel

Index