CListBox::GetLocale

LCID GetLocale ( ) const;

Dönüş değeri

Dizeleri liste kutusunda Yerel ayar tanıtıcısını (LCID) değeri.

Açıklamalar

Liste kutusu tarafından kullanılan yerel ayarları alır. Yerel ayar, dizeleri sıralanmış liste kutusunda sıralama düzenini belirlemek için kullanılır.

CListBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CListBox::SetLocale, :: GetStringTypeW, :: GetSystemDefaultLCID, :: GetUserDefaultLCID

Index