CListBox::GetItemRect

int GetItemRect ( int nIndex, lprect lpRect ) const;

Dönüş değeri

Bir hata oluşursa, lb_err.

Parametreleri

nIndex

Öğeyi sıfır tabanlı dizin belirtir.

lpRect

Öğe liste kutusunda istemci koordinatları aldığı rect tructure uzun bir işaretçi belirtir.

Açıklamalar

Şu anda liste kutusu penceresinde görüntülendiği dikdörtgenin boyutları bu sınırların bir liste kutusu öğesi alır.

CListBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp; LB_GETITEMRECT

Index