CListBox::GetItemHeight

int GetItemHeight ( int nIndex ) const;

Dönüş değeri

Liste kutusundaki öğelerin piksel cinsinden yüksekliği. Liste kutusunu LBS_OWNERDRAWVARIABLE stil varsa, dönüş değeri nIndextarafından belirtilen maddenin yüksekliğidir. Bir hata oluşursa, dönüş değeri lb_err olduğunu.

Parametreleri

nIndex

Liste kutusunda öğeyi sıfır tabanlı dizin belirtir. Bu parametre, yalnızca liste kutusunu LBS_OWNERDRAWVARIABLE stil varsa kullanılır; Aksi halde 0 olarak ayarlanmalıdır.

Açıklamalar

Bir uygulama bir liste kutusundaki öğelerin yüksekliğini belirlemek için GetItemHeight üye işlevini çağırır.

CListBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp; LB_GETITEMHEIGHT, CListBox::SetItemHeight

Index