CListBox::GetItemDataPtr

void * GetItemDataPtr ( int nIndex ) const;

Dönüş değeri

Bir hata oluşursa, bir işaretçi veya –1 alır.

Parametreleri

nIndex

Liste kutusunda öğeyi sıfır tabanlı dizin belirtir.

Açıklamalar

Belirtilen liste kutusu öğesiyle ilişkili işaretçi olarak (void *) uygulama tarafından sağlanan 32-bit değerini döndürür.

CListBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CListBox::AddString, CListBox::GetItemData, CListBox::InsertString, CListBox::SetItemData, LB_GETITEMDATA

Index